Urban Biz


Urban Biz פיתחה פלטפורמה טכנולוגית עבור עולם רישוי העסקים לרשויות.

הפלטפורמה מנגישה בצורה פשוטה וברורה את כלל המידע אודות תהליך רישוי העסקים ברשויות מקומיות ומאפשר ללבעלי עסקים לקבל מידע מרוכז אודות כל מה שנדרש מהם.

UrbanBiz  משמשת כמקום מפגש דיגיטלי לעסקים מקומים בקשר עם הרשות ואף מאפשרת לחזק את הקשר בין התושבים לעסקים מקומיים.

אנו מזמינים אתכם ליצור חווית שירות מתקדמת לבעלי עסקים בכל עולם רישוי העסקים בעזרת מערכת Urban Biz.

צרו קשר